Hoe zit het met mijn vertrouwelijke informatie?

Wij realiseren ons, dat uw persoonlijke gegevens voor u van grote waarde zijn. Ook voor ons staat voorop, dat uw vertrouwelijke gegevens vertrouwelijk blijven. Dat geldt voor uw computergegevens, maar ook voor de gegevens die wij over u als onze klant bij ons bewaren.

Wij willen er nadrukkelijk op wijzen, dat ook onze medewerkers verplicht zijn tot geheimhouding en vertrouwelijke behandeling van al uw gegevens.

Wat doen wij met uw contactgegevens?

Wij leggen alle voor ons relevante gegevens over u en uw computer vast in een cliëntenbestand, dat alleen voor ons toegankelijk is. Bijvoorbeeld:

  • naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres, inclusief de voor een correcte afwerking van de betaling benodigde gegevens
  • gegevens zoals email account instellingen, software-licenties, instellingen van een draadloos netwerk, klantnummers, administratiegegevens voor websites e.d., voor een efficiënt systeembeheer.

Wij zullen uw privé-gegevens niet aan derden doorgeven, tenzij wij hiertoe vanwege dwingend voorschrift verplicht worden gesteld. Uw contact- en financiële gegevens worden door ons in een beveiligde omgeving opgeslagen, en zijn alleen toegankelijk voor ons en onze medewerkers.

Het staat u te allen tijde vrij om uw door ons bewaarde gegevens in te zien, op te vragen of te laten vernietigen. Daartoe kunt u een mail aan ons sturen.